Βιογραφικό Χριστίνας Ζουρνά

Υπεύθυνη προγράμματος

Η Χριστίνα Ζουρνά είναι μαθηματικός, με 34 συναπτά έτη στη μάχιμη εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (2010-2012), καθώς και η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2017, της άνοιξαν πρωτόγνωρους ορίζοντες μάθησης και δημιουργίας. Εξειδικεύεται στη βιωματική μέθοδο του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education) από το 2007, με αποτέλεσμα μια ολοένα και αυξανόμενη πορεία προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Είναι αποκλειστική πνευματική δημιουργός της παγκοσμίως κατοχυρωμένης ιδέας της «χρήσης του Εκπαιδευτικού Δράματος ως καινοτόμου πρακτικής στη Διά Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό», για την οποία έχει ήδη βραβευθεί δύο φορές από Ευρωπαϊκούς φορείς σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί πρωτότυπα εργαστήρια Εκπαιδευτικού Δράματος ανάπτυξης δεξιοτήτων για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και επαγγελματίες, σε προγράμματα ανταλλαγής Erasmus, σε συνεργασία με σχολεία, Πανεπιστήμια, ΚΕΔΙΒΙΜ και άλλους φορείς. Είναι ενεργό μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.