Βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο μαθημάτων Νηπιαγωγείου – Δημοτικού – Γυμνασίου

Εργαστήρια Εκπαιδευτικού Δράματος με θεματολογία της επιλογής του/της εκπαιδευτικού της τάξης μπορούν να σχεδιαστούν εξαρχής και να υλοποιηθούν ύστερα από έγκαιρη συνεννόηση με την ομάδα των εμψυχωτών/τριών. Για παράδειγμα, εργαστήρια διδακτικής τμημάτων της ύλης των Μαθηματικών, της ιστορίας ή εργαστήρια ανάπτυξης συγκεκριμένων επιθυμητών δεξιοτήτων ή πάνω στις ενότητες που αναφέρει το θεσμικό πλαίσιο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ή πάνω σε θέματα/δεξιότητες που αφορούν
τα συγκεκριμένα τμήματα που θα συμμετάσχουν.