Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρωτότυπα εργαστήρια με τη βιωματική μέθοδο του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education)

Εκπαιδευτικό Δράμα banner

Βασίζεται στην ερευνητική-ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση μέσω κατάλληλων θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών.

Πλεονεκτήματα:

  • τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά στις ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες των εργαστηρίων, αναπτύσσοντας σημαντικές μεταβιβάσιμες δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας
  • τα παιδιά αναπτύσσουν προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, όπως αυτογνωσία, αυτοαποτελεσματικότητα, αναγνώριση και σεβασμό της διαφορετικότητας, ενσυναίσθηση για την αναπηρία, συνεργασία, διαπροσωπική και διαπολιτισμική επικοινωνία, εξάσκηση κριτικής σκέψης, ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων, διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων, ανάληψη πρωτοβουλίας και καινοτομίας, δεξιότητες ενεργού πολίτη, ανάληψη κοινωνικής ευθύνης και δράσης, δεξιότητες προσωπικής, δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, ηγετικές δεξιότητες, καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες έκθεσης ενώπιον κοινού

Τα εργαστήρια υλοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο okthess (απέναντι από το Ποσειδώνιο) από την κυρία Χριστίνα Ζουρνά.

  • έχουν διάρκεια δύο διδακτικών ωρών (90 λεπτά της ώρας)
  • μπορεί να συμμετάσχει ολόκληρο το τμήμα (έως 27 άτομα)
  • η κ. Ζουρνά και η ομάδα της είναι εξειδικευμένες στη χρήση της μεθόδου με πολυετή εμπειρία και ποικίλες εφαρμογές αναγνωρισμένης αξίας και ποιότητας που απευθύνονται στις κατάλληλες ηλικίες και θεματικές

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944985292


Θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα εργαστήρια Εκπαιδευτικού Δράματος