Θεματικές για Α έως και Γ Δημοτικού

Τάξεις Α΄ έως και Γ΄ Δημοτικού

Πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε:

Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education ή Process Drama) είναι μία εξ ορισμού βιωματική μέθοδος με θεατρικές τεχνικές που βασίζεται στη διερευνητική, ανακαλυπτική και κοινωνική μάθηση. Δράμα σημαίνει «δράση μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο». Εκπαιδευτικό λέγεται, γιατί έχει πάντοτε εκπαιδευτικό (παιδευτικό – μορφωτικό) στόχο. Χρησιμοποιεί ως όχημα προσεκτικά επιλεγμένες ιστορίες και κατάλληλα σχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν προσωπικά βιώματα, να αναλαμβάνουν ρόλους, να εκφράζουν την οπτική αυτών, να διερευνούν θέματα σε βάθος, να ανακαλύπτουν εναλλακτικές σε διλήμματα ή προβλήματα, να αξιολογούν λύσεις, να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση. Απώτερος στόχος της μεθόδου είναι ο μετασχηματισμός της σκέψης και η κοινωνική αλλαγή. Την επινόησε η πρωτοπόρος εκπαιδευτικός Dorothy Heathcote (1926-2011) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μία ευέλικτη, δυναμική μέθοδος που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία παγκοσμίως σε ομάδες όλων των ηλικιών.

Θεματική 2. Φροντίζω το περιβάλλον Ενότητα 1. Οικολογία, παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

Θεματική 2. Φροντίζω το περιβάλλον Ενότητα 3. Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 1. Ανθρώπινα δικαιώματα

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 2. Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 3. Συμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Προτείνονται τα ακόλουθα εργαστήρια :

Α.

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία χαριτωμένη ιστορία, τα παιδιά θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις, θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν συνέπειες, θα συναποφασίσουν επόμενες δράσεις ώστε να προστατεύσουν το περιβάλλον και θα αναπτύξουν στάση υπευθυνότητας προς τη ζωή στη Γη. 

Διεπιστημονικότητα: Μαθηματικά, Γλώσσα, Οικολογία, Γεωγραφία, Περιβάλλον, Κοινωνική ευθύνη

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)

Β.

Το προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος διερευνά τα θέματα της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης. Τι είναι διαφορετικό; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει; Μπορεί να είναι ωφέλιμο; Μπορεί να είναι επικίνδυνο; Τι μπορεί να σημαίνει για μια κοινωνία; Ποια είναι η στάση μας προς το διαφορετικό; Τα παιδιά θα προβληματιστούν μέσω μιας κατάλληλης ιστορίας, αναλαμβάνοντας ρόλους, με στόχο την ανάπτυξη αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης, προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Διεπιστημονικότητα: Μαθηματικά, Λογοτεχνία, Γλώσσα, Κοινωνιολογία, Καλλιτεχνική έκφραση, Περιβάλλον

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)

Γ.

Το προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος διερευνά τα θέματα της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης στην τάξη, την αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας, πώς αντιμετωπίζουμε τον χαρισματικό μαθητή. Τα παιδιά εξασκούν τη συνεργατικότητα, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσουν κριτική και μαθηματική σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Διεπιστημονικότητα: Μαθηματικά, Γλώσσα, Καλλιτεχνική έκφραση, Κοινωνική ευθύνη, Συμπερίληψη

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)