Θεματικές για Α Γυμνασίου

Α΄ Γυμνασίου

Πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε:

Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education ή Process Drama) είναι μία εξ ορισμού βιωματική μέθοδος με θεατρικές τεχνικές που βασίζεται στη διερευνητική, ανακαλυπτική και κοινωνική μάθηση. Δράμα σημαίνει «δράση μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο». Εκπαιδευτικό λέγεται, γιατί έχει πάντοτε εκπαιδευτικό (παιδευτικό – μορφωτικό) στόχο. Χρησιμοποιεί ως όχημα προσεκτικά επιλεγμένες ιστορίες και κατάλληλα σχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν προσωπικά βιώματα, να αναλαμβάνουν ρόλους, να εκφράζουν την οπτική αυτών, να διερευνούν θέματα σε βάθος, να ανακαλύπτουν εναλλακτικές σε διλήμματα ή προβλήματα, να αξιολογούν λύσεις, να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση. Απώτερος στόχος της μεθόδου είναι ο μετασχηματισμός της σκέψης και η κοινωνική αλλαγή. Την επινόησε η πρωτοπόρος εκπαιδευτικός Dorothy Heathcote (1926-2011) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μία ευέλικτη, δυναμική μέθοδος που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία παγκοσμίως σε ομάδες όλων των ηλικιών.

Θεματική 2. Φροντίζω το περιβάλλον Ενότητα 1. Οικολογία, παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία κατάλληλη ιστορία, οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις σε προβλήματα ή διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες της ιστορίας, θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν συνέπειες και θα συναποφασίσουν επόμενες δράσεις ως υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου. Συντελεί πρωτίστως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως: δημιουργικότητα, καινοτομία, φαντασία, συνεργασία, διαπροσωπική και διαπολιτισμική επικοινωνία, ανάπτυξη κριτικής και μαθηματικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων. 

Διεπιστημονικότητα: Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Βιολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Γλώσσα

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 1. Ανθρώπινα δικαιώματα

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία κατάλληλη ιστορία, οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις σε προβλήματα ή διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες της ιστορίας, θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν συνέπειες και θα συναποφασίσουν επόμενες δράσεις ως υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου. Συντελεί πρωτίστως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως: συνεργασία, διαπροσωπική και διαπολιτισμική επικοινωνία, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη κριτικής και μαθηματικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, ηγεσίας και ενεργού πολίτη, κοινωνική ευθύνη και ατομική δράση, επιλογές ζωής και σταδιοδρομίας, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων.

Διεπιστημονικότητα: Γεωγραφία, Μαθηματικά, Ιστορία, Λογοτεχνία, Γλώσσα, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)