Θεματικές για Γ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε:

Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education ή Process Drama) είναι μία εξ ορισμού βιωματική μέθοδος με θεατρικές τεχνικές που βασίζεται στη διερευνητική, ανακαλυπτική και κοινωνική μάθηση. Δράμα σημαίνει «δράση μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο». Εκπαιδευτικό λέγεται, γιατί έχει πάντοτε εκπαιδευτικό (παιδευτικό – μορφωτικό) στόχο. Χρησιμοποιεί ως όχημα προσεκτικά επιλεγμένες ιστορίες και κατάλληλα σχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν προσωπικά βιώματα, να αναλαμβάνουν ρόλους, να εκφράζουν την οπτική αυτών, να διερευνούν θέματα σε βάθος, να ανακαλύπτουν εναλλακτικές σε διλήμματα ή προβλήματα, να αξιολογούν λύσεις, να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση. Απώτερος στόχος της μεθόδου είναι ο μετασχηματισμός της σκέψης και η κοινωνική αλλαγή. Την επινόησε η πρωτοπόρος εκπαιδευτικός Dorothy Heathcote (1926-2011) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μία ευέλικτη, δυναμική μέθοδος που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία παγκοσμίως σε ομάδες όλων των ηλικιών.

Θεματική 4. Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία Ενότητα 2. Επιχειρηματικότητα, Αγωγή Σταδιοδρομίας, γνωριμία με επαγγέλματα

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία αληθινή ιστορία, οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις σε προβλήματα ή διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες της ιστορίας, θα διερευνήσουν εναλλακτικές, θα αξιολογήσουν συνέπειες και θα συναποφασίσουν δράση. Αφορά την αντιμετώπιση ενός χαρισματικού μαθητή στο σχολείο, εμπόδια και υποστηρικτικούς παράγοντες στη σταδιοδρομία, επιλογές σπουδών και λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, αντιμετώπιση προκλήσεων σε διαπολιτισμικούς χώρους εργασίας. Συντελεί πρωτίστως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως: δημιουργικότητα, συνεργασία, διαπροσωπική και διαπολιτισμική επικοινωνία, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη, κοινωνική αποδοχή και ένταξη, αποδοχή της διαφορετικότητας, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων. 

Διεπιστημονικότητα: Μαθηματικά, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Κοινωνιολογία

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)