Θεματικές για Δ έως και ΣΤ Δημοτικού

Τάξεις Δ΄ έως και Στ΄ Δημοτικού

Πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε:

Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education ή Process Drama) είναι μία εξ ορισμού βιωματική μέθοδος με θεατρικές τεχνικές που βασίζεται στη διερευνητική, ανακαλυπτική και κοινωνική μάθηση. Δράμα σημαίνει «δράση μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο». Εκπαιδευτικό λέγεται, γιατί έχει πάντοτε εκπαιδευτικό (παιδευτικό – μορφωτικό) στόχο. Χρησιμοποιεί ως όχημα προσεκτικά επιλεγμένες ιστορίες και κατάλληλα σχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν προσωπικά βιώματα, να αναλαμβάνουν ρόλους, να εκφράζουν την οπτική αυτών, να διερευνούν θέματα σε βάθος, να ανακαλύπτουν εναλλακτικές σε διλήμματα ή προβλήματα, να αξιολογούν λύσεις, να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση. Απώτερος στόχος της μεθόδου είναι ο μετασχηματισμός της σκέψης και η κοινωνική αλλαγή. Την επινόησε η πρωτοπόρος εκπαιδευτικός Dorothy Heathcote (1926-2011) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μία ευέλικτη, δυναμική μέθοδος που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία παγκοσμίως σε ομάδες όλων των ηλικιών.

Θεματικές και ενότητες

Θεματική 2. Φροντίζω το περιβάλλον Ενότητα 1. Οικολογία, παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

Θεματική 2. Φροντίζω το περιβάλλον Ενότητα 3. Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 1. Ανθρώπινα δικαιώματα

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 2. Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 3. Συμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Θεματική 4. Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία Ενότητα 2. Επιχειρηματικότητα, Αγωγή Σταδιοδρομίας, γνωριμία με επαγγέλματα

Προτείνονται τρία εργαστήρια για τις τάξεις Α΄ έως και Γ΄ Δημοτικού

Α.

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία χαριτωμένη ιστορία, τα παιδιά θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις, θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν συνέπειες, θα συναποφασίσουν επόμενες δράσεις ώστε να προστατεύσουν το περιβάλλον και θα αναπτύξουν στάση υπευθυνότητας προς τη ζωή στη Γη. 

Διεπιστημονικότητα: Μαθηματικά, Γλώσσα, Οικολογία, Γεωγραφία, Περιβάλλον, Κοινωνική ευθύνη

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)

Β.

Το προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος διερευνά τα θέματα της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης. Τι είναι διαφορετικό; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει; Μπορεί να είναι ωφέλιμο; Μπορεί να είναι επικίνδυνο; Τι μπορεί να σημαίνει για μια κοινωνία; Ποια είναι η στάση μας προς το διαφορετικό; Τα παιδιά θα προβληματιστούν μέσω μιας κατάλληλης ιστορίας, αναλαμβάνοντας ρόλους, με στόχο την ανάπτυξη αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης, προσωπικής έκφρασης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)

Γ.

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία αληθινή ιστορία, οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις σε προβλήματα ή διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες της ιστορίας, θα διερευνήσουν εναλλακτικές, θα αξιολογήσουν συνέπειες και θα λάβουν αποφάσεις. Αφορά την αντιμετώπιση ενός χαρισματικού μαθητή στο σχολείο, εμπόδια και υποστήριξη στις επιλογές σπουδών, προκλήσεις σε διαπολιτισμικό περιβάλλον. Συντελεί πρωτίστως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως: δημιουργικότητα, συνεργασία, διαπροσωπική και διαπολιτισμική επικοινωνία, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη, κοινωνική αποδοχή και ένταξη, αποδοχή της διαφορετικότητας, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων για τη σταδιοδρομία. 

Διεπιστημονικότητα: Μαθηματικά, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Διεθνείς Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ιστορία

Διάρκεια εργαστηρίου: μιάμιση ώρα (90 λεπτά)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 27 παιδιά)