Θεματικές για Νηπιαγωγείο

Για το Νηπιαγωγείο

Πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε:

Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education ή Process Drama) είναι μία εξ ορισμού βιωματική μέθοδος με θεατρικές τεχνικές που βασίζεται στη διερευνητική, ανακαλυπτική και κοινωνική μάθηση. Δράμα σημαίνει «δράση μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο». Εκπαιδευτικό λέγεται, γιατί έχει πάντοτε εκπαιδευτικό (παιδευτικό – μορφωτικό) στόχο. Χρησιμοποιεί ως όχημα προσεκτικά επιλεγμένες ιστορίες και κατάλληλα σχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν προσωπικά βιώματα, να αναλαμβάνουν ρόλους, να εκφράζουν την οπτική αυτών, να διερευνούν θέματα σε βάθος, να ανακαλύπτουν εναλλακτικές σε διλήμματα ή προβλήματα, να αξιολογούν λύσεις, να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση. Απώτερος στόχος της μεθόδου είναι ο μετασχηματισμός της σκέψης και η κοινωνική αλλαγή. Την επινόησε η πρωτοπόρος εκπαιδευτικός Dorothy Heathcote (1926-2011) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μία ευέλικτη, δυναμική μέθοδος που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία παγκοσμίως σε ομάδες όλων των ηλικιών.

Για το Νηπιαγωγείο προτείνονται δύο βιωματικά εργαστήρια

Θεματική 2. Φροντίζω το περιβάλλον Ενότητα 1. Οικολογία, παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

Στο προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος, μέσα από μία χαριτωμένη ιστορία, τα παιδιά θα αναλάβουν ρόλους, θα προβληματιστούν, θα συνεργαστούν, θα ψάξουν λύσεις, θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν συνέπειες, θα συναποφασίσουν επόμενες δράσεις ώστε να προστατεύσουν το περιβάλλον και θα αναπτύξουν στάση υπευθυνότητας προς τη ζωή στη Γη.  

Διάρκεια εργαστηρίου: μία ώρα (60 λεπτών)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 25 παιδιά)

Θεματική 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη Ενότητα 1. Ανθρώπινα δικαιώματα

Το προτεινόμενο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Δράματος διερευνά τα θέματα της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης. Τι είναι διαφορετικό; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει; Μπορεί να είναι ωφέλιμο; Μπορεί να είναι επικίνδυνο; Τι μπορεί να σημαίνει για μια κοινωνία; Ποια είναι η στάση μας προς το διαφορετικό; Τα παιδιά θα προβληματιστούν μέσω μιας κατάλληλης ιστορίας, αναλαμβάνοντας ρόλους, με στόχο την ανάπτυξη αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης, προσωπικής έκφρασης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

Διάρκεια εργαστηρίου: μία ώρα (60 λεπτών)

Αριθμός συμμετεχόντων: ολόκληρο τμήμα (έως 25 παιδιά)